Other languages
Other languages
Till startsidan

Labyrinter

Labyrinter är fornlämningar som vi oftast hittar i kusttrakterna. I Västmanland finns tre bevarade förhistoriska labyrinter. Det var ett precisionsarbete att lägga en labyrint.

Labyrinten vid Tibble

2000-3000 stenar användes vid Tibble och lades på rätt plats, så att denna labyrint fick sin jämna och täta form. Labyrinter har byggts under lång tid, de är därför mycket svåra att datera. Labyrinten vid Tibble är gjord av många, små stenar. Vi vet inte hur labyrinten användes när den byggdes men den har förmodligen kopplats till religiösa/magiska föreställningar.

Labyrinten vid Anundshög
På gräsytan mellan Café Anund och Anundshög finns en liten modell av labyrinten vid Tibble. Den är ingen fornlämning och det går bra att springa och leka i den.

Labyrinten vid Hässlö

På Badelundaåsen finns ytterligare en liten labyrint. Denna ligger på den södra delen av åsen vid Hässlö. Den skiljer sig en hel del från labyrinten vid Tibble i Badelunda. Hässlölabyrinten är relativt liten och enkel.

Labyrinten vid Tibble.
En hund har hittat in till centrum av labyrinten vid Café Anund. Den är en mindre kopia av labyrinten vid Tibble. Foto: Antti Korhonen
Labyrint vid Hässlö.