Other languages
Other languages
Till startsidan

Eriksgatan

Fornlämningarna kring Anundshög visar att området var kärnan i ett maktcentrum under järnåldern. Under medeltiden (och möjligtvis ännu tidigare) var Svearnas rike ett valkungadöme. Den valde kungen var enligt lag tvungen att resa genom sitt rike för att bli formellt accepterad som kung av invånarna i de olika landskapen. Denna resa kallades att gå eriksgata. Kungen och hans följe började eriksgatan i Uppsala och reste sedan sydväst genom Södermanland, Östergötland, Västergötland, Närke, Västmanland och slutligen tillbaka i Uppland. Vid Anundshög passerar eriksgatan runstenen och raden av resta stenar, och korsar bäcken där en hålväg kan ses än idag. Detta är en av få lämningar som går att se av eriksgatan, där många följen med mäktiga personer och kungar passerat.

Delen av eriksgatan som går förbi Anundshögsgravfältet markerades med resta stenar och ett unikt runstensmonument. Den valde sveakungen red genom Västmanland på sin Eriksgata, och kanske stannade de vid tinget vid Anundshög. Det kan ha varit här på Anundshög västmanlänningarna bekräftade valet av den nye kungen.