Other languages
Other languages
Till startsidan

Tillgänglighetsredogörelsen

Västerås stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna uppfatta, hantera och förstå webbplatsen. Oavsett till exempel funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. På den här sidan beskriver vi hur anundshog.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss om du inte kan använda webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, eller på annat sätt inte är tillgängligt, kan du kontakta oss.

Ring: 021-39 00 00
Mejl: kontaktcenter@vasteras.se


Brister i tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du tillgänglighetsredogörelsen för anundshog.se.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 7 juli 2021.

Testningsmetod

Vi har använt oss av programmet SiteImproves tillgänglighetsrapport för att testa anundshog.se. Resultatet av rapporten och vår egen självskattning har legat till grund för tillgänglighetsredogörelsen.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det finns dokument på sidan som inte är tillgängliga.
  • Element på den här sidan har inte unikt ID. [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Syfte med inmatningsfält är inte angivet. [WCAG 1.3.5 (AA)]
  • Vissa element på sidan har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Navigeringen innehåller länkar med samma namn som leder till olika platser [WCAG 2.4.4 (A)]

Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.