Other languages
Other languages
Till startsidan

Anundshögen

Området kring Anundshögen och Badelundaåsen är rikt på gravar, gravhögar och skeppsättningar. De största skeppssättningarna kan vara delar av ett komponerat monument, där de ser ut att segla rätt in i Anundshögen. Vi vet inte vilka som är begravda här men det var mycket betydelsefulla personer.

Formen på en vanlig grav säger inget om vem som ligger där. Kvinnor och män begravdes både i högar och i stensättningar. Gravgåvorna består vanligen av en del personliga ägodelar – smycken och dräktspännen och kanske något extra föremål. Lite mat för färden till dödsriket kompletterade det vanliga innehållet i en grav.

Bild på Anundshögen med skeppssättningens stenar i förgrunden. Foto: Antti Korhonen
Flygbild över Anundshögsområdet.

Anundshögen - Sveriges största gravhög

Den största högen, Anundshögen, är 9 meter hög och har en diameter på 64 meter. Den byggdes någon gång under tiden 500-1050 e. Kr. Vi kan förstå att många människor deltog i arbetet med att bygga det som idag är Sveriges största gravhög.

1788 försökte några bränneridrängar från Västerås plundra graven. Men de orkade inte gräva ända ner till graven, så mest troligt hittade de ingenting.

Den första arkeologiska undersökningen genomfördes 1998. Man gjorde provborrningar i högen och schakt grävdes i högens sydöstra del. Det visade sig att Anundshög är anlagd på äldre spår av en aktivitetetsyta eller boplats. Den arkeologiska utgrävningen kunde genom datering av kolet i en härd (eldlämning) dra slutsatsen om att Anundshögen är byggd efter ca 400 e. Kr och innan 1050 e. Kr (då man slutade bygga storhögar). Bottenlagret i högen består av lera. På lerlagret har graven anlagts. Därefter har den täckts med ett röse av stenar, 37 meter i diameter och 4,5 meter högt. Röset har sedan täckts med grästorvor och jord.

Vem var Anund? Är det någon som är begravd i Anundshögen? Hur kom högen till? Och när? Frågorna är många. Svaren få. Fler än en har försökt att gräva sig in och utforska högen, men tvingats ge upp.

Anundshögen är en del av ett gravfält från järnåldern. Inom området finns förutom den stora Anundshögen ytterligare elva gravhögar och tio runda stensättningar. Dessa gravar är antagligen lagda över olika generationer medlemmar i samma familj. De flesta gravarna är plundrade för länge sedan, vilket kan ses av groparna i gravarna.

Gravhögar från järnåldern

Gravfält på åsen

Stensättningar på åsen

Gravfältet på Badelundaåsen

I Badelundaområdet finns ett mycket stort antal kända gravar från järnåldern. Bara på åsen mellan kyrkan och E18 finns cirka 500 synliga gravar. Till detta kommer alla gravar som ligger dolda under marken. Det finns säkert minst 2000 gravar på denna korta åssträcka.

Intill ett gammalt grustag vid vägen söder om Anundshög finns tre stora gravhögar och sju runda stensättningar från järnåldern. Jämfört med Anundshög kan gravhögarna verka små. Dessa är dock mycket stora gravhögar och måste vara byggda över betydande personer från trakten.

Stora ceremonier vid gravläggningen

Dessa högar och stensättningar är säkert brandgravar. Vi kan gissa att olika ceremonier förberedde den döde för livet i dödsriket. Genom gravbålet färdades personen med gravgåvorna till dödsriket. När gravbålet brunnit ut byggdes en hög över brandgraven.

Gullhögen

1932 och under 1950-tal undersöktes resterna efter en storhög vid grustagskanten. Flera guldföremål påträffades tillsammans med bronsföremål, glas, spelbrickor, kamfodral och en rad andra saker. Allt visar att en mycket betydande person begravts här under 500-talet e Kr. Gullhögen är den hittills enda utgrävda gravhögen i Anundshögs omedelbara närhet.