Other languages
Other languages
Till startsidan

Anundshögen

Området kring Anundshögen och Badelundaåsen är rikt på gravar, gravhögar och skeppsättningar. De största skeppssättningarna kan vara delar av ett komponerat monument, där de ser ut att segla rätt in i Anundshögen. Vi vet inte vilka som är begravda här men det var mycket betydelsefulla personer. Kanske flera kungar?

Formen på en vanlig grav säger inget om vem som ligger där. Kvinnor och män begravdes både i högar och i stensättningar. Gravgåvorna består vanligen av en del personliga ägodelar – smycken och dräktspännen och kanske något extra föremål. Lite mat för färden till dödsriket kompletterade det vanliga innehållet i en grav.

Bild på Anundshögen med skeppssättningens stenar i förgrunden. Foto: Antti Korhonen
Flygbild över Anundshögsområdet.

Anundshögen - Sveriges största gravhög

Den största högen, Anundshögen, är 9 meter hög och har en diameter på 64 meter. Den byggdes någon gång under tiden 500-1050 e. Kr. Vi kan förstå att många människor deltog i arbetet med att bygga det som idag är Sveriges största gravhög.

Plundringsförsök och utgrävningar

1788 försökte några bränneridrängar från Västerås plundra graven. Men de orkade inte gräva ända ner till graven, så mest troligt hittade de ingenting.

Den första arkeologiska undersökningen genomfördes 1998. Man gjorde provborrningar i högen och schakt grävdes i högens sydöstra del. Det visade sig att Anundshög är anlagd på äldre spår av äldre aktivitetetsyta eller boplats. Den arkeologiska utgrävningen kunde genom datering av kolet i en härd (eldlämning) på plats dra slutsatsen om att Anundshögen är byggd efter ca 500 e. Kr och innan 1050 e. Kr (då man slutade bygga storhögar). Bottenlagret i högen består av lera. På lerlagret har graven anlagts. Därefter har den täckts med ett röse av stenar, 37 meter i diameter och 4,5 meter högt. Röset har sedan täckts med grästorvor och jord.

Vem var Anund? Är det någon som är begravd i Anundshögen? Hur kom högen till? Och när? Frågorna är många. Svaren få. Fler än en har försökt att gräva sig in och utforska högen, men tvingats ge upp.

Anundshögen är en del av ett gravfält från järnåldern. Inom området finns förutom den stora Anundshögen ytterligare elva gravhögar och tio runda stensättningar. Dessa gravar är antagligen lagda över olika generationer medlemmar i samma familj. De flesta gravarna är plundrade för länge sedan, vilket kan ses av groparna i gravarna.

Gravhögar från järnåldern

Gravfält på åsen

Stensättningar på åsen

Gravfältet på Badelundaåsen

I Badelundaområdet finns ett mycket stort antal kända gravar från järnåldern. Bara på åsen mellan kyrkan och E18 finns cirka 500 synliga gravar. Till detta kommer alla gravar som ligger dolda under marken. Det finns säkert minst 2000 gravar på denna korta åssträcka.

Intill det gamla grustaget vid vägen söder om Anundshög finns tre stora gravhögar från järnåldern. Jämfört med Anundshög kan de verka små. Dessa är dock mycket stora gravhögar och måste vara byggda över betydande personer från trakten.

Stora ceremonier vid gravläggningen

Dessa högar och stensättningar är säkert brandgravar. Den döde bars till platsen av sin anhöriga. Vi kan gissa att olika ceremonier förberedde den döde för livet i dödsriket. Här byggdes ett gravbål där liket brändes tillsammans med gravgåvorna. Var den döde en hövding brändes kanske även hans båt på bålet. När gravbålet brunnit ut byggdes en hög över brandplatsen.

En storhög undersökt

1956 undersöktes resterna efter en storhög vid grustagskanten. Flera guldföremål påträffades tillsammans med bronsföremål, glas, spelbrickor, kamfodral och en rad andra saker. Allt visar att en mycket betydande man begravts här – kanske en kung från 500-talet e Kr.

Sju stensättningar

Intill de stora gravhögarna finns även sju låga stensättningar. Efter att den döde bränts samlades benen ihop. De krossades och lades tillsammans med gravgåvorna på gravplatsen. Över brandgraven byggdes en låg rund stenpackning.