Other languages
Other languages
Till startsidan

Välkommen till Anundshög!

Anundshögsområdet och Badelundaåsen är idag ett av Sveriges främsta fornlämningsområden. Området är ett av landets riksintressen för kulturmiljövården som avspeglar vår historia.

Många förknippar Anundshög med den stora gravhögen "Anundshögen" och de två skeppssättningarna som tillsammans bildar ett storslaget gravmonument. Runtom dem finns ett stort gravfält.

Gravhögen räknas som Sveriges största och byggdes någon gång under tiden 500–1050 e. Kr.

Platsen har länge varit en kommunikationsknutpunkt och har åtminstone från 500-talet e. Kr. varit en monumental gravplats och en viktig samlingsplats.

Vi vet att Anundshög var tingsplats under medeltid. Medeltidens Eriksgata passerade förbi platsen, på en väg som fanns redan under järnålder.

Vid den vägen finns ett unikt runstensmonument.


Guidad tur vid Anundshög.
Fikakorg och kaffemugg med hällristningsmönster på vit linnehandduk med röda ränder i rutmönster med utsikt över Anundshögsområdet. Foto: Ingela Lindestad