Other languages
Other languages
Till startsidan

Badelundaåsens natur-och kulturstig med ljudvandring

En del av naturstigen på Badelundaåsen. Foto: Johanna Ljung

Badelunda natur- och kulturstig börjar vid Anundshög och tar dig sedan längs den vackra Badelundaåsen och genom den gamla Tibble by. Den fina promenadstigen går genom ett av Sveriges mest kulturhistoriskt intressanta områden. Du kan uppleva såväl vacker natur som historiska fornlämningar. 

Anundshögsområdets äldre historia har fått mycket uppmärksamhet, men utgör bara en del av områdets dimension. Vi har därför valt att presentera delar av den äldre kulturhistorien som är mindre känd och att även lyfta fram information om natur och senare kulturhistoria.

Under promenaden får du bekanta dig med såväl fornnordiska gudar som innovativa hantverkare, smeder och biodlare, med flyttfåglars navigation och bäckens meanderslingor.

Två olika slingor
Stigen är uppdelad på två etapper; den norra och den södra slingan. Den norra slingan är 0,5 km lång och följer området kring Anundshög. Den är tillgänglighetsanpassad och fungerar bra för dig som har svårt att gå eller är rullstolsburen. Den södra slingan är 2 km lång och följer inledningsvis Badelundaåsen för att sedan gå längs vägen öster om åsen. Den södra slingan är anpassad för att vara gångvänlig, men har brantare partier. Det tar ungefär 1 timme att promenera runt den södra slingan om du väljer att ta del av hela ljudvandringen.

Länk till folder med karta över natur-och kulturstigen (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Informationsskyltar och ljudfiler
Längs stigen finns tjugo informationsskyltar som berättar om områdets natur och kultur. Skyltarna finns också att läsa som en pdf:

Länk till skyltarna som pdf. Pdf, 13.6 MB.

Ljudfiler här och på Youtube
Till varje skylt finns en inläst version och en ljudfil med fördjupning i ämnet. Du hittar dem längre ner på den här sidan. De finns också som en spellista på Youtube.

Länk till spellistan på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgängligt sedan 2014
Badelundaåsens natur- och kulturstig har skapats genom ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad, Stiftelsen Kulturmiljövård och Badelunda hembygdsförening. Ekonomiskt stöd för projektet har erhållits från Leader, som är en del av EU:s landsbygdsprogram. Projektet har haft som mål att öka tillgängligheten genom att förbättra det spontana stigsystemet i åslandskapet kring Anundshög vid Badelundaåsen. 

1 - Torpet Kvartslund

2 - Meanderslingor och korvsjöar

3 - Välkommen till Badelundaåsens natur- och kulturstig!

4 - Jutekärret - en uråldrig samlingsplats

5 - Skavfräken - en gammal nyttoväxt

6 - Kungaresa genom Sverige

7 - Badelunda mejeri

8 - Anundsborg - smeden och hushållerskan

9 - Blotet - en helig måltid

10 - Fornnordisk mytologi

11 - Närlunda - gudinnan Nerthus heliga lund?

12 - Åsen som flygled

13 - Hälsning från istiden

14 - Grustäkterna i Badelundaåsen

15 - Biodlaren på Badelundaåsen

16 - Tibble by

17 - Vällingklockan

18 - Statare

19 - Tegelugnen

20 - Slagen vid Badelunda