Other languages
Other languages
Till startsidan

Om Anundshög

Anundshög ligger vid Badelundaåsen cirka fem kilometer öster om Västerås. Fornlämningsmiljön kring Anundshög är magnifik. Själva högen finns omnämnd med sitt namn redan på mitten av 1300-talet, då man höll ting på platsen. Anundshög är Sveriges största gravhög och byggdes någon gång under tiden 400-1050 e. Kr.

Västmanlands viktigaste vägskäl
Badelundabygden var en viktig samlingsplats under förhistorisk tid. Bygden var ett kulturellt centrum för hela västra Mälardalen och en av knutpunkterna för handeln under vikingatiden.

Badelundaåsen sträcker sig från Siljanstrakten i norr till Nyköping i söder och på den gamla "riksvägen" på åsens rygg gick en under förhistorisk tid mycket viktig handelsväg. När människor färdades mellan jordbruksbygderna vid Mälarkusten och skogsbygderna i norr följde man vägen på Badelundaåsens krön.

Anundshög var ett viktigt vägskäl där åsen korsades av den öst-västliga ridstigen på norra sidan av Mälaren, den som kungarna under medeltid följde på sin Eriksgata. Det som idag är åkermark låg under järnålder intill Mälarens strandkant. Under bronsålder gick en havsvik upp till Badelundaåsen vid Anundshögsområdet.

Området var ett maktcentrum under järnåldern (500 f Kr till 1050 e Kr). Medeltida skrifter berättar om att ting hölls vid högen. Här möttes människor från bygden för att lösa rättsliga tvister.

Anundshögsområdet och Badelundaåsen är därför idag ett av Sveriges största och mest spännande fornlämningsområden. Området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården.

Riksintresseområdet Anundshög och Badelundaåsen förvaltas av Västerås stad i samarbete med Statens Fastighetsverk och de privata fastighetsägare som har mark i området.

Lyssna på historien

Badelunda natur- och kulturstig är ett promenadstråk med glimtar från områdets historia, från forntid till 1900-tal. Du kan gå vår ljudvandring och lyssna på inlästa berättelser om området.

Länk till ljudvandringen.