Other languages
Other languages
Till startsidan

Tillgänglighet

Just nu är två broar avstängda på Anundshögsområdet. De kommer att ersättas med nya broar när alla tillstånd finns för arbetet.

Flera stigar inom Anundshögsområdet är framkomliga med rullstol, rullator och med barnvagn. En stig är avstängd nu, vilket gör att man måste ta sig fram ca 50 m på gräsyta. Området är platt och lätt att ta sig fram på. Stigarna plogas/sandas ej vintertid.

Söder om Tortunavägen finns en stig som är gjord så att det är möjligt för funktionsnedsatta att ta sig fram på den. Stigen har dock en del branta lutningar som kan vara tunga att ta sig uppför. Stigen plogas/sandas ej vintertid.

Besökscentret med Café Anund har full tillgänglighet, liksom alla toaletter. Handikapparkeringar finns nära besökscentret.