Other languages
Other languages
Till startsidan

Om Anundshög

Anundshög ligger vid Badelundaåsen cirka fem kilometer öster om Västerås. Fornlämningsmiljön kring Anundshög är magnifik. Själva högen finns omnämnd med sitt namn redan på mitten av 1300-talet, då man höll ting på platsen. Anundshög är Sveriges största gravhög och är troligen uppförd under 900-talet.

Västmanlands viktigaste vägskäl
Badelundabygden var en viktig samlingsplats under förhistorisk tid. Bygden var ett kulturellt centrum för hela västra Mälardalen och en av knutpunkterna för handeln under vikingatiden.

Badelundaåsen sträcker sig från Siljanstrakten i norr till Nyköping i söder och på den gamla "riksvägen" på åsens rygg gick en av dåtidens viktigaste handelsvägar. När vikingatidens människor färdades mellan jordbruksbygderna vid Mälarkusten och skogsbygderna i norr följde man vägen på Badelundaåsens krön.

I Badelunda nådde åsvägen Mälaren. Här korsades åsen av den öst-västliga ridstigen på norra sidan av Mälaren, den som kungarna följde på sin Eriksgata.

Utan jämförelse var detta Västmanlands viktigaste vägskäl i förhistorisk tid. Området var ett maktcentrum under järnåldern (500 f Kr till 1050 e Kr). Medeltida skrifter berättar om att ting hölls vid högen. Här möttes människor från bygden för att lösa rättsliga tvister. Det som idag är åkermark låg vid den tiden intill Mälarens strandkant och vägen från (Stockholm) till (Karlstad).

Anundshögsområdet och Badelundaåsen är därför idag ett av Sveriges största och mest spännande fornlämningsområden. Området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården.

Riksintresseområdet Anundshög och Badelundaåsen, förvaltas av Västerås stad i samarbete med Statens Fastighetsverk och de privata fastighetsägare som har mark i området.

Lyssna på historien

Badelunda natur- och kulturstig är ett promenadstråk med glimtar från områdets historia, från forntid till 1900-tal. Du kan gå vår ljudvandring och lyssna på inlästa berättelser om området.

Länk till ljudvandringen.

Foto på webben

På vår webb bidrar många fotografer med bilder.

Vill du dela med dig av vackra bilder som du ger oss rättighet att publicera kan du sända dem till anita.nikitin@vasteras.se

Anundshög – ett tusenårigt maktcentrum