Other languages
Other languages
Till startsidan

Anundshög

Bild på Anundshögen med skeppssättningens stenar i förgrunden. Foto: Antti Korhonen
Flygbild över Anundshögsområdet.

Sveriges största gravhög
Området med högarna och skeppssättningarna är ett gravfält. Vi vet inte vilka som är begravda här men det var mycket betydelsefulla personer. Kanske flera kungar?

Den största högen, Anundshögen, är 9 meter hög och har en diameter på 64 meter. Den är antagligen från 900-talet. Vi kan förstå att många människor deltog i arbetet med att bygga Sveriges största gravhög.

Plundringsförsök och utgrävningar
1788 försökte några bränneridrängar från Västerås plundra graven. Men de orkade inte gräva ända ner till graven, så mest troligt hittade de ingenting.

Den första arkeologiska undersökningen genomfördes 1998. Man gjorde provborrningar i högen och schakt grävdes i högens norra och södra del.

Det visade sig att Anundshög är anlagd på en äldre boplats. Bottenlagret i högen består av lera. På lerlagret har gravbålet bränts. Därefter har det täckts med ett röse av stenar, 37 meter i diameter och 4,5 meter högt. Röset har sedan täckts med grästorvor och jord.

Vem var Anund? Är det någon som är begravd i Anundshögen? Hur kom högen till? Och när? Frågorna är många. Svaren få. Fler än en har försökt att gräva sig in och utforska högen, men tvingats ge upp.

Anundshög – ett tusenårigt maktcentrum