Hem  |  Om Anundshög  |  Fornlämningar  |  Besöksservice  |  Det händer  |  Café Anund  |  Länkar  |  Kontakt  |  English
Kontakt

Kontaktperson Café Anund
Ingrid "Lillan" Jonsson
Tel: 021-39 15 02/ 076-569 19 31

Kontaktperson Badelunda hembygdsförening

Bengt Wallén
Tel: 021-28 039, 070-218 05 83
E-post: bengtwallen@telia.com
www.badelunda.se

Kontakt Västerås Tourist Center
Kopparbergsvägen 1
Tel: 021-39 01 00
E-post: visit@vasteras.se
www.visitvasteras.se

Kontaktperson Västerås stad
Jan Melander, stadsantikvarie. kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab.
Tel: 021-39 24 45
E-post: jan.melander@vasteras.se
Skriv ut