Hem  |  Om Anundshög  |  Fornlämningar  |  Besöksservice  |  Det händer  |  Café Anund  |  Länkar  |  Kontakt  |  English

Nytt besökscenter

Det befintliga kaféet har byggts till med en lokal där vi kan ta emot besökare och visa information kring Anundshög och Badelundaområdet. Här kan vi ta emot grupper, hålla föredrag eller visa mindre utställningar. Utanför byggnaden är det möjligt att kunna ha föreställningar. Tillbyggnaden blir tillgänglighetsanpassad och kommer att ha en stor uteplats som även kan fungera som gradäng vid olika evenemang utomhus. Tillbyggnaden blir även en efterlängtad komplettering av utbudet av samlingslokaler i de östra stadsdelarna.

Idag tar Anundshögsområdet emot väldigt många besökare och det kommer att bli ännu fler. Många utländska besökare söker sig hit och vi kommer att kunna ta emot dem på ett sätt som är i nivå med områdets attraktionskraft.

 

Skriv ut