Om Anundshög  |  Fornlämningar  |  Besöksservice  |  Det händer  |  Café Anund  |  Länkar  |  Kontakt  |  English

Välkommen till Anundshög


Kring Badelundaåsen möttes forntidens handelsvägar och vattenleder och under århundradenas lopp blev området ett kulturellt centrum för hela västra Mälardalen. Det var här man samlades till ting, ända in på medeltiden. Det var här man offrade till sina gudar och senare bad till den nye kristna guden. Det var här man begravde sina döda, stort och mäktigt i gravhögar och stenskepp eller enkelt och oansenligt utefter åsslänten, alltefter makt och ställning.

Storhetstiden varar under hela järnåldern, dvs från ca 500 f Kr och fram till ca 1050 e Kr. Idag är området därför ett av Sveriges rikaste och största fornlämningsområden.

Nytt besökscenter

Café Anund har fått en tillbyggnad. Här ska vi kunna ta emot besökare, visa mindre utställningar och arrangera föredrag. Läs mer»

Audioguider

Välkommen till Badelundaåsens natur- och kulturstig! Här finner du audioguider som guidar dig runt»


Öppettider

Området runt omkring Anundshög är alltid öppet! Tänk dock på att det bor folk i närheten om ni är här på kvällstid.

Det händer på Anundshög